Grondzaken

Manche Grondzaken adviseert (semi) overheden, particulieren en bedrijven bij grondzaken in met name stedelijke gebied. Van inhuur voor (grond)verwerving en uitgifte tot deskundig advies bij onteigening en planschade. Jarenlange gemeentelijke ervaring en een breed netwerk maken Manche Grondzaken een veelzijdig adviseur voor alle partijen.

‘Door op te treden voor zowel overheden, particulieren en bedrijven zijn we gewend om vraagstukken vanuit verschillende kanten te bekijken’